Brandmeldcentrale

brandmeldcentrale

Advies en installatie

Brandmeldcentrale

Brandmelding

Een brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een brand in een vroeg stadium opsporen, en lokaliseren wat snel ingrijpen mogelijk maakt. Hierdoor worden de personen in een gebouw op tijd gealarmeerd en is het mogelijk om hen op tijd te evacueren. Hierna kan de bestrijding van de brand beginnen.

Certificering

Om zeker te zijn van de kwaliteit van de brandmeldinstallatie, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535. Nadat een installatie is gecertificeerd dient dit certificaat periodiek (vaak elk jaar) verlengd te worden.

Uitgangspunt voor alle partijen vormt de norm NEN 2535 “Brandveiligheid van gebouwen; Brandmeldinstallaties; Systeem- en kwaliteitseisen en projecterings richtlijnen”. In de NEN 2535 staan de technische eisen waar de installatie aan moet voldoen. Bijvoorbeeld het aantal rookmelders in een ruimte of de montagehoogte van een handmelder. Bovendien verwijst de norm naar de Europese NEN-EN 54 serie normen. Hier staan kwaliteitseisen van de verschillende componenten in vermeld. Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerp leg je vast, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen (PvE).

Beheer en onderhoud

Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, van essentieel belang. Een goed beheer van brandmeldinstallaties zorgt ervoor dat er minder nodeloze meldingen komen.

Multicom Solutions is met haar jarenlange ervaring een betrouwbare naam als het gaat om gebouw gebonden veiligheid en is uw schakel in de keten voor samenwerking en effectieve communicatie.

Contact Formulier

    Onze Locatie

    Contact Details

    +036-534 6474
    Info@multicom.nl
    Kweekgrasstraat 12-14, 1313 BX Almere